Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013074476
DokumentID: 21/43304 - 2041-5 - Sluttbehandling - Åkraøynå og Holmane - Planendring
ArkivsakID: 21/1893 - 2041-5 - Åkraøynå og Holmane - endring - justering av veg og fortau - områderegulering
PlanID 2041-5 - gnr 15/82 mfl. - Karmøy kommune - godkjent 18.10.2021
Journaldato: 31.08.2021
Brevdato: 31.08.2021
Dokumentansvarlig: Bergitte Hatteland Flatebø
ACOS Innsyn levert av ACOS AS