Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013074518
DokumentID: 21/43346 - Høring - Spannadalen - endring - vedr. arealbruk og BRA - Detaljregulering 5079-3
til berørte parter
ArkivsakID: 20/5016 - 5079-3 - Spannadalen - endring - vedr. arealbruk og BRA - gnr. 148/1035 mfl.- detaljregulering
PlanID 5097-3 - gnr 148/1035 mfl. - Norheim Handelspark AS - Godkjent 7.2.2022
Journaldato: 15.09.2021
Brevdato: 07.09.2021
Dokumentansvarlig: Veronica Glesnes

Sendt til

CINCLUS EIENDOM AS
Vågsallmenningen 3
5014 BERGEN
 
EILERÅS LIV SOLVÅR
NORHEIMVEGEN 76
5542 KARMSUND
 
HAUGALAND ENGROS AS
Hoveveien 5
4306 SANDNES
ACOS Innsyn levert av ACOS AS