Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013075967
DokumentID: 21/44795 - Høring - Spannadalen - endring - vedr. arealbruk og BRA - Detaljregulering 5079-3
ArkivsakID: 20/5016 - 5079-3 - Spannadalen - endring - vedr. arealbruk og BRA - gnr. 148/1035 mfl.- detaljregulering
PlanID 5097-3 - gnr 148/1035 mfl. - Norheim Handelspark AS - Godkjent 7.2.2022
Journaldato: 15.09.2021
Brevdato: 07.09.2021
Dokumentansvarlig: Veronica Glesnes

Sendt til

Den Norske Kirke - Stavanger bispedømme
Postboks 799 Sentrum
0106 OSLO
 
Eldrerådet
v/Nils Oddvar Reiersen, Nesjabryggå 17
4280 SKUDENESHAVN
 
Fortidsminneforeningen - Haugaland Lokallag
c/o Ellen Tveit, Tveitevegen 254
5550 SVEIO
 
Haugaland brann og redning iks
Diktervegen 8
5538 HAUGESUND
 
Haugaland Kraft AS
Postboks 2015
5504 HAUGESUND
 
Karmøy Kirkelig Fellesråd
Rådhuset, Postboks 167
4291 KOPERVIK
 
Karmøy Næringsråd
v/Thor Otto Lohne Veldevegen 61
4262 AVALDSNES
 
Mattilsynet
Felles postmottak, Postboks 383
2381 BRUMUNDDAL
 
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
v/Kjell Inge Bringedal, Stemmemyr 12
5542 KARMSUND
 
Statens vegvesen region vest
Postboks 1010
Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
 
Statsforvaltaren i Rogaland
Postboks 59 Sentrum
4001 STAVANGER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS