Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013080476
DokumentID: 21/49304 - 2121 - Sluttbehandling - Haugegården - detaljregulering
ArkivsakID: 20/5781 - 2121 - Haugegården - gnr. 15/83 mfl. - detaljregulering
Planid 2121 - gnr. 15/83 mfl. - Haugegården AS v/Olav Hauge - godkjent 15.11.2021
Journaldato: 01.10.2021
Brevdato: 01.10.2021
Dokumentansvarlig: Bergitte Hatteland Flatebø
ACOS Innsyn levert av ACOS AS