Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013080999
DokumentID: 21/49827 - Plan 5111 - Sluttbehandling - Fagne kraftanlegg Spanne - detaljregulering
ArkivsakID: 20/27215 - 5111 - Fagne kraftanlegg Spanne - detaljregulering
PlanID 5111 - gnr. 149/294 - Fagne AS - godkjent 15.11.2021
Journaldato: 04.10.2021
Brevdato: 12.10.2021
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS