Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013083354
DokumentID: 21/52182 - Sluttbehandling - Plan 2119 Naust på Stongvegen15/30 - Detaljregulering
ArkivsakID: 20/24602 - 2119 - Naust på Stongvegen - gnr. 15/30 - detaljregulering
PlanID 2119 - gnr. 15/30 - Karmøy kommune - godkjent 13.12.2021
Journaldato: 14.10.2021
Brevdato: 14.10.2021
Dokumentansvarlig: Bergitte Hatteland Flatebø
ACOS Innsyn levert av ACOS AS