Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013085868
DokumentID: 21/54696 - Plan 4089 - sluttbehandling - Ny landfallstunnel Statpipe Kalstø - Detaljregulering
ArkivsakID: 21/671 - 4089 - Ny landfallstunnel Statpipe Kalstø - gnr. 77/15 - detaljregulering
PlanID 4089 - gnr. 77/15 - Equinor Energy AS - godkjent 7.2.2022
Journaldato: 01.11.2021
Brevdato: 06.01.2022
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS