Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013087202
DokumentID: 21/56030 - 5110 - Førstegangsbehandling - Danielsen ungdomsskole Norheim - Detaljregulering
ArkivsakID: 20/26588 - 5110 - Danielsen ungdomsskole Norheim - detaljregulering - gnr. 148/1041
PlanID 5110 - gnr. 148/1041 - Norheimsmarka Eiendom AS - godkjent 9.5.2022
Journaldato: 09.11.2021
Brevdato: 09.11.2021
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS