Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013092201
DokumentID: 21/61029 - Plan 5079-3 - sluttbehandling - Spannadalen - endring vedr. arealbruk og BRA - detaljregulering
ArkivsakID: 20/5016 - 5079-3 - Spannadalen - endring - vedr. arealbruk og BRA - gnr. 148/1035 mfl.- detaljregulering
PlanID 5097-3 - gnr 148/1035 mfl. - Norheim Handelspark AS - Godkjent 7.2.2022
Journaldato: 29.12.2021
Brevdato: 29.12.2021
Dokumentansvarlig: Elina Jøsang Nilsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS