Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013093359
DokumentID: 21/62187 - Plan 2037-3 - vedtak om mindre endring - Kloakkrenseanlegg Tjøsvoll vest - detaljregulering - gnr 13/318
endring av plangrenser og formål
ArkivsakID: 21/7962 - 2037-3 - Kloakkrenseanlegg Tjøsvoll vest - endring av plangrenser og formål - gnr 13/318 mfl. - detaljregulering
PlanID 2037-3 - gnr. 13/318 - Karmøy kommune - godkjent 18.1.2022
Journaldato: 28.01.2022
Brevdato: 04.01.2022
Dokumentansvarlig: Aage Steen Holm
ACOS Innsyn levert av ACOS AS