Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2013094453
DokumentID: 21/63281 - Tilbakemelding fra forslagsstiller - Oppdatering av planbestemmelser og merknadsvurderinger
Plan 5079-3 Spannadalen
ArkivsakID: 20/5016 - 5079-3 - Spannadalen - endring - vedr. arealbruk og BRA - gnr. 148/1035 mfl.- detaljregulering
PlanID 5097-3 - gnr 148/1035 mfl. - Norheim Handelspark AS - Godkjent 7.2.2022
Journaldato: 29.12.2021
Brevdato: 16.12.2021
Dokumentansvarlig: Elina Jøsang Nilsen

Avsender(e)

Cowi AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS