Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013096172
DokumentID: 22/1602 - Plan 5053 - sluttbehandling - Vestre Haugen - detaljregulering
ArkivsakID: 20/7428 - 5053 - Vestre Haugen, Tuastad - detaljregulering gnr. 120, bnr. 45
PlanID 5053 - gnr. 120/45 - Plan Invest AS - godkjent 7.3.2022
Journaldato: 11.01.2022
Brevdato: 13.01.2022
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS