Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013099350
DokumentID: 22/4780 - Plan 5101 - plansak for offentlig ettersyn - Stølsbakken - gnr. 149/416
ArkivsakID: 20/24760 - 5101 - Stølsbakken - detaljregulering - gnr. 149/416
PlanID 5101 - gnr. 149/416 - Vican Gruppen AS
Journaldato: 24.01.2022
Brevdato: 17.02.2022
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS