Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013103719
DokumentID: 22/9149 - Plan 2134 - plansak for offentlig ettersyn - Skuteberg naust - gnr. 2/177
ArkivsakID: 21/9707 - 2134 - Skuteberg naust - detaljregulering - gnr. 2/177 mfl.
PlanID 2134 - gnr. 2/177 mfl. - Per Langåker
Journaldato: 11.02.2022
Brevdato: 28.02.2022
Dokumentansvarlig: Yvonne S. Løvseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS