Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2013105964
DokumentID: 22/11394 - 5079-3 - godkjent plan - Spannadalen - endring av detaljregulering
til fagkyndig, forslagstiller, off. instanser
ArkivsakID: 20/5016 - 5079-3 - Spannadalen - endring - vedr. arealbruk og BRA - gnr. 148/1035 mfl.- detaljregulering
PlanID 5097-3 - gnr 148/1035 mfl. - Norheim Handelspark AS - Godkjent 7.2.2022
Journaldato: 28.02.2022
Brevdato: 22.02.2022
Dokumentansvarlig: Hilde Beate Kvilhaug

Sendt til

Cowi AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 OSLO
 
Haugaland Kraft AS
Postboks 2015
5504 HAUGESUND
 
Norheim Handelspark AS
Sundgata 109
5527 HAUGESUND
 
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER
 
Statens vegvesen Transport og samfunn
Postboks 1010
Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
 
Statsforvaltaren i Rogaland
Postboks 59 Sentrum
4001 STAVANGER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS