Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013107414
DokumentID: 22/12844 - Plan 1031 - plansak for offentlig ettersyn - Utvidelse av Falnes kirkegård - gnr 50/48
ArkivsakID: 20/6041 - 1031 - Utvidelse av Falnes kirkegård - detaljregulering - gnr. 50, bnr. 35 mfl.
Planid 1031 - gnr. 50, bnr. 35 mfl. - Karmøy kommune
Journaldato: 28.02.2022
Brevdato: 01.03.2022
Dokumentansvarlig: Elina Jøsang Nilsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS