Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013111775
DokumentID: 22/17205 - Plan 4084 - sluttbehandling plansak - Visnes Havn
ArkivsakID: 20/4734 - 4084 - Visnes Havn - detaljregulering
PlanID 4084 - gnr 79/188 - Visnes Havn AS - godkjent 9.5.2022
Journaldato: 15.03.2022
Brevdato: 15.03.2022
Dokumentansvarlig: Jarle Stunes

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS