Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013113679
DokumentID: 22/19109 - Plan 2126 - plansak for offentlig ettersyn - Amfi Terrasse - detaljregulering
ArkivsakID: 20/4301 - 2126 - Amfi Terrasse - detaljregulering - gnr. 13, bnr. 73
Planid 2126 - gnr 13, bnr. 73 - Rasmussen bygg prosjekt AS
Journaldato: 02.08.2022
Brevdato: 09.04.2022
Dokumentansvarlig: Elina Jøsang Nilsen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS