Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013124563
DokumentID: 22/29993 - Plan 2069-1 - Plansak for offentlig ettersyn - Tjøsvolltunet Åkra - Planendring
ArkivsakID: 20/27604 - 2069-1 - Tjøsvolltunet, Åkra - endring av detaljregulering - gnr. 13, bnr. 686 m.fl
PlanID 2069-1 - gnr. 13, bnr. 686 - Garvik Prosjekt AS - godkjent 28.11.2022
Journaldato: 16.05.2022
Brevdato: 16.05.2022
Dokumentansvarlig: Elina Jøsang Nilsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS