Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013140166
DokumentID: 22/45596 - Plan 2123 - plansak for offentlig ettersyn - Ny brannstasjon Veakrossen, 1.gangsbehandling
ArkivsakID: 20/4051 - 2123 - Ny brannstasjon, Veakrossen - detaljregulering - del av gnr. 6, bnr. 14
PlanID 2123 - gnr. 6, bnr. 14 - Karmøy kommune
Journaldato: 17.07.2022
Brevdato: 17.08.2022
Dokumentansvarlig: Jarle Stunes
ACOS Innsyn levert av ACOS AS