Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013145051
DokumentID: 22/50481 - Plan 5113 - plansak for offentlig ettersyn - Landstrøm Fosen - detaljregulering
ArkivsakID: 21/9607 - 5113 - Landstrøm Fosen - detaljregulering - del av gnr. 109, bnr. 3
PlanID 5113 - gnr. 109, bnr. 3 - Karmsund Havn IKS
Journaldato: 19.08.2022
Brevdato: 24.08.2022
Dokumentansvarlig: Elina Jøsang Nilsen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS